flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звернення громадян можна подати до загальної канцелярії Київського районного суду м. Харкова (1-й поверх, 4 кабінет).

Звернення громадян можна направити до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв’язку за адресою: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська 7-Б.

Звернення громадян можна подати в електронному вигляді шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті суду.

Звернення громадян можна подати в усній формі за номером телефону (057) 703-65-93. 

Крім того, усне або письмове звернення можна подати на особистому прийомі громадян керівництвом суду згідно затвердженого графіку. 

 

Порядок, вимоги і строки розгляду звернень громадян:

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Стаття 5 Закону. Вимоги до звернення.

 

 

Зразок звернення громадян до Голови або керівника апарату Київського районного суду м. Харкова

Голові/керівнику апарату/ Київського

районного суду м. Харкова

_______________________________ 

Прізвище, ім'я, по батькові заявника

 ________________________________

Домашня адреса заявника

(місто, район, село, вулиця, № будинку,

№ квартири, № телефону - домашній/мобільний)

Заява / Клопотання / Скарга / Пропозиції

 

         Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Дата                Підпис                ПІБ   

                                                                                                                                  

  *До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше,

а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.